Asiantuntijatietoa HSY:n toimi- ja tulosalueilta

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Perustehtävämme  on tuottaa ja järjestää korkealaatuisia vesi- ja jätehuoltopalveluita sekä ajantasaista seudullista tietoa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti​​​.  Näiden palvelujen tuottamiseksi tekevät eri alojen asiantuntijamme jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä. 

Vastaamme myös pääkaupunkiseudun ilmanlaadun valvonnasta ja  seurantatiedon keräämisestä. Osallistumme pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteutuksen seurantaan yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSL:n kanssa. 

Kehitämme välineitä ja työkaluja ilmastonmuutoksen etenemisen seurantaan ja hillintään sekä keräämme tietoa ja esimerkkejä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Valmistelemme seudun yhteistä Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa.