Rajapintojen käyttäminen

​HSY:n avoimet rajapinnat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ilman kustannuksia. Tarjoamme OGC standardien mukaisia WMS- ja WFS-rajapintoja.  Avoimien rajapintojen käyttö on sallittua myös maksullisissa palveluissa (sovellukset ja ohjelmistot) ilman erillistä hyväksyntää tai lisenssimaksua.

Mikä rajapinta?

Perinteisen tiedostolataamisen rinnalle on tullut mahdollisuus käyttää aineistoja suoraan karttapalvelimelta. Tämä tapahtuu rajapintojen ja niitä lukevien ohjelmistojen avulla (esim. Qgis, MapInfo, ArcMap). Palvelimella sijaitsevilla aineistoilla on rajapintaosoitteet, joita kyselemällä aineistot saadaan näkyville. Käyttäjä tekee kyselyn kirjoittamalla rajapinnan URL-osoitteen sitä lukevaan ohjelmistoon ja lisää aineiston ohjelmistoon määrittämällä tavallaan. Rajapintojen käyttäminen ei ole sen ihmeellisempää kuin tiedostojen avaaminen.

Rajapintojen käytön etuna on aineistojen ajantasaisuus.  Tietolähde haetaan aina suoraan palvelimelta, eikä tietoa tarvitse säilyttää levyn kulmalla. Rajapintojen takana olevat aineistot päivittyvät suoraan käyttäjälle sitä mukaan kuin palvelimella olevaa aineistoa päivitetään. Rajapintojen kautta toteutettava tiedonvälitys mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon lukemisen muihin sovelluksiin suoraan lähdejärjestelmästä. Sen takia rajapinnat soveltuvat erityisen hyvin sovellusten ja ohjelmistojen taustalle. Esimerkiksi HSY:n avoimen datan karttapalvelu hyödyntää rajapintoja.

WMS (Web Map Service) eli katselurajapinta palauttaa käyttäjälleen kuva-aineistoa katselutarkoitukseen halutussa muodossa. Käyttäjä pystyy valitsemaan formaatiksi mm. png/ jpeg / gif / tiff. Haettu kuva sisältää tiedon spatiaalisista ulottuvuuksista, sisällöstä ja metatiedoista.
http://www.opengeospatial.org/standards/wms »

WFS (Web Feature Service) eli latausrajapinta palauttaa vektorimuotoista dataa. Se soveltuu hyvin aineiston lataustarkoitukseen sekä vaativampaan työskentelyyn datan kanssa. WMS:n sijaan rajapinta ei palauta kuvaa vaan XML-skeemaa, joka ilmenee käyttäjäpäässä vektorimuotoisena datana. WFS rajapinnan kautta käyttäjä voi mm. hakea datan haluamaltaan aluerajaukselta ja tallentaa omalle koneelle. WFS-rajapintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.opengeospatial.org/standards/wfs »