Ilmansuojelusuunnitelma

Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet ylittävät edelleen vuosiraja-arvon paikoin Helsingin keskustan vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Ympäristönsuojelulain mukaan kunta on raja-arvon ylittyessä velvollinen tekemään suunnitelmia ja ohjelmia raja-arvojen ylittymisen estämiseksi.

Helsinki on laatinut ilmansuojelusuunnitelman vuosille 2017–2024. Sen tavoitteena on raja-arvoylitysten estämisen lisäksi parantaa yleisesti ilmanlaatua ja siten edistää viihtyisän ja terveellisen asumisympäristön toteutumista. Espoossa ilmansuojelun toimenpiteet on sisällytetty ilmasto-ohjelmaan ja ympäristöohjelmaan, Vantaalla valtuustokauden strategiaohjelmaan sekä resurssiviisauden tiekarttaan ja Kauniaisissa ILME (ilmasto-ja energiansäästötoimenpiteet) –ohjelmaan.

HSY:n ilmansuojelutehtäviin kuuluvat pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuranta ja viestintä sekä ilmansuojelun tutkimus, suunnittelu ja koulutus. HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelmaan pääkaupunkiseudulle vuosille 2017-2024 on koottu seudulliset toimenpiteet Helsingin ilmansuojelusuunnitelmasta ja HSY:n ilmansuojelutehtävistä.

HSY on koonnut suunnitelmien tausta-aineistoksi raportin pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen kehittymisestä vuosina 2006 – 2015. Raportissa esitellään myös pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaa, ilmanlaadusta tiedottamista ja asukkaiden näkemyksiä ilmanlaadusta sekä luodaan lyhyt katsaus ilmanlaatuun eräissä Euroopan kaupungeissa.

HSY:n ilmansuojelun toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisesta laaditaan vuosittain raportit:

Linkit aiempiin ohjelmiin: