Varautumissuunnitelma

​Varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen  koskee lyhytaikaisia, korkeita ilmansaasteiden pitoisuuksia.  HSY seuraa jatkuvasti typpidioksidin, katupölyn, pienhiukkasten ja savun sekä otsonin määrää ilmassa. Määrien ylitettyä sovitut rajat, HSY käynnistää varautumissuunnitelman mukaiset toimet.

Liikenteenhallintasuunnitelma​ rajoittuu liikenteen tuottaman typpidioksidin määrän äkilliseen lisääntymiseen laajalla alueella. 

Varautumissuunnitelmissa ovat mukana mm.:

  • HSY
  • Helsingin kaupunki​
  • Espoon kaupunki
  • Vantaan kaupunki
  • Uudenmaan ELY-keskus
  • HSL

Miksi varautumissuunnitelma?

Ilmanlaadun äkillisesti heikentyessä pääkaupunkiseudun kaupungit aloittavat varautumissuunnitelman mukaisen yhteistoiminnan. Suunnitelmassa määritellään toimintakynnykset saastepitoisuuksille ja niiden kestolle, sekä eri tahojen toimenpiteet kussakin tilanteissa.  Seudullisia toimenpiteitä koordinoi ja päätökset tekee Helsingin kaupunki muiden kaupunkien antamien valtuuksien pohjalta.

​Pitkän aikavälin keinot ilmanlaadun parantamiseksi esitetään ilmansuojelusuunnitelmissa.