Julkaisut

​HSY:n julkaisut ovat luettavissa Julkaisut-osiossa, josta tähän on poimittu ilmanlaatuaiheiset julkaisut. Esitteet ovat luettavissa ja tilattavissa osoitteesta hsy.fi/esitteet

Ilmanlaatuaiheiset HSY:n julkaisut

1/2020 Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2018
4/2019 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2018 (pdf)
2/2019 Ilmanlaadun bioindikaattoriseurannan seurantaohjelma Uudenmaan alueelle (pdf)
1/2019 Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset. Tuloksia Kalpa-tutkimushankkeesta 2015-2018 (pdf)
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaohjelma vuosille 2019-2023 (pdf)
2/2018 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 (pdf)
3/2017 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2016 (pdf)
HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelma pääkaupunkiseudulle vuosille 2017 - 2024
10/2016 Modelling street dust in the Helsinki metropolitan area (pdf)
9/2016 Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudulla vuosina 2006-2015 - Ilmansuojelusuunnitelman taustaraportti (pdf)
7/2016 Pienhiukkasten koostumus ja lähteet Helsingin vilkasliikenteisessä ydinkeskustassa (pdf)
6/2016 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 (pdf)
2/2016 Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 (pdf)
6/2015 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 (pdf)
Ilmanlaatudata 2014 - liite raporttiin Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 (pdf)
5/2015 Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle (pdf)
4/2015 Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristöissä (pdf)
2/2015 Ilmansaasteiden terveysriskit teiden ja katujen varsilla (pdf)
3/2014 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 (pdf, 8 Mt)
liite, Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2013.pdf (pdf, 18 Mt)
5/2013 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 (pdf, 15,1 Mt)
3/2013 Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä (pdf, 2,9 Mt)
9/2012 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2011 (pdf, 23 Mt)
2011, moniste Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudun pientaloista (pdf, 4 Mt)
5/2011 Hiukkasten koostumus ja lähteet Mannerheimintiellä PM10-raja-arvon ylityspäivinä 2009 (pdf, 1,7 Mt)
3/2011 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2010 (pdf, 12,8 Mt)
2/2010 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2009 (pdf, 10 Mt)
8/2010 Pääkaupunkiseudun varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkilliseen heikkenemiseen (pdf, 547 kt)
8/2010 Huvudstadsregionens beredskapsplan för plötslig försämring av luftkvaliteten (pdf, 585 kt)

YTV:n julkaisusarja

Aiemmat raportit on julkaistu YTV:n julkaisusarjassa. Ohessa keskeisimmät vuosiraportit ja muut julkaisut sähköisesti:
15/2009 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 (pdf, 3 Mt)
8/2008 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2007 (pdf, 3 Mt)
12/2007 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2006 (pdf, 1 Mt)
8/2006 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2005 (pdf, 2 Mt)
8/2005 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2004 (pdf, 1 Mt)
5/2004 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2003 (pdf, 1 Mt)

23/2008 Ilmanlaatu katukuiluissa ja avoimien väylien varrella mallilaskelmilla arvoituna (pdf, 1,2 Mt)
11/2008 Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudulla - ilmansuojelun toimintaohjelmien taustatiedot (pdf, 1,7 Mt)
10/2008 YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma 2008–2016 (pdf, 331 kt)
4/2007 Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla (pdf, 1 Mt)
PJS B 2006:1 Pienhiukkaset Helsingin metrossa (pdf, 300 kt)
PJS B 2006:18 Pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodit Etelä-Suomessa jaksolla 1999-2005
(pdf, 2,8 Mt) ja liitteet (pdf, 1,5 Mt)
PJS B 2005:12 Tutkimuksia katupölyn koostumuksesta ja lähteistä (pdf, 1Mt)
PJS B 2003:18 Pienpoltto pääkaupunkiseudulla (pdf, 455 kt) 
PJS B 2003:16 Hiukkastutkimuksia pääkaupunkiseudulla (pdf, 1,3 Mt)
PJS B 2003:10 Hiukkasten kaukokulkeumaepisodit Suomessa maalis- ja elokuussa 2002 (pdf, 1,2 Mt)
PJS C 2002:2 Kasvillisuuden vaikutus tienvarsien ilmanlaatuun (pdf, 658 kt)
PJS C 2001:14 Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla –jatkotutkimukset (pdf, 2,2 Mt)

YTV:n monisteet

2005:1 Ilmanlaadun typpidioksidimääritykset 2004. Eri etäisyyksillä, eri korkeuksilla (pdf, 216 kt)
2004:2 Passiivikeräinmenetelmän uudistaminen syksyllä 2003 (pdf, 261 kt)
2003:1 Typpidioksidimääritykset 2003. Pääkaupunkiseutu (pdf, 446 kt)
2002:1 Typpidioksidimääritykset 2002. Kehä I:n ympäristö (pdf, 703 kt)
2001:1 Typpidioksidimääritykset 2000 ja 2001. Viikinmäki ja Jakomäki, Kehä II:n ympäristö, Kehä III:n ympäristö (pdf, 2,2 Mt)
2000: "Millenium-pöly" pääkaupunkiseudun ilmassa, tutkimusraportti 9.3.2000, Nordic Envicon, Tervahattu Heikki (pdf, 513 kt)