Raja-arvotason ylitykset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Euroopan unioni on asettanut raja-arvot hiukkasille ja typpidioksidille hengitysilmassa. Jos ne ylittyvät pääkaupunkiseudulla, tiedotamme ilmanlaadun heikkenemisestä asukkaille. Raja-arvot voivat ylittyä etenkin kylmällä ja tyynellä säällä ja keväisin katupölyn vuoksi.

Raja-arvot:

  • Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ilmassa ei saisi ylittää 50 mikrogramman rajaa useammin kuin 35 päivänä kalenterivuodessa.​​
  • Typpidioksidin pitoisuus ilmassa ei saisi ylittää 200 mikrogramman rajaa useammin kuin 18 tuntina vuodessa.