Ilmanlaatutiedotus

Ilmanlaatua voi seurata ajantasaisesti. Tilanteen voi tarkistaa verkkosivuiltamme hsy.fi/ilmanlaatu tai karttapalvelusta kartta.hsy.fi, twitteristä (@hsy_ilmanlaatu) ja ilmanlaatunäytöiltä. Tietoa on saatavilla arkipäivisin myös radioissa, televisiossa ja sanomalehdissä.

Ilmanlaadun tilannekuvan voi tarkistaa joka arkiaamu HSY:n verkkosivuilta. Julkaisemme ilmanlaatutilanteen kuvauksen noin kello 8.15. Päivitämme tilannekuvaa, jos ilmanlaatu on huono usean tunnin peräkkäin.

Jos ilmanlaatu heikkenee voimakkaasti, tiedotamme siitä asukkaille viipymättä. Suosituksista ja toimenpiteistä vastaavat seudun kaupungit. Toimenpiteet on kirjattu varautumissuunnitelmaan. Raja-arvotason ylittymisestä tiedotamme asukkaille.

HSY kokoaa ilmalaatumittausten tulokset vuodenajoittain Ilmanlaatukatsaukseen, joka ilmestyy uutiskirjeenä. Yhteenveto vuoden mittaustuloksista julkaistaan kesäkuussa ilmanlaadun vuosiraportissa.