Lohja

Lohjan keskusta-alueen yleistä ilmanlaatua mitataan Harjulan toimintakeskuksen pihalla, osoitteessa Kullervonkatu 7. Vuosina 2009-2019 mittausasema sijaitsi Nahkurintorilla ja se siirtyi vuoden 2020 alussa Kullervonkadulle. ​​​Lohjalla mitataan pysyvästi ilmanlaatua. Mittausasema on kaupunkitausta-asema, joka sijaitsee etäällä vilkasliikenteisistä kaduista. Mittausasemalla mitatut epäpuhtauspitoisuudet edustavat tasoa, jolle ihmiset altistuvat yleisesti keskusta-alueella. Vilkkaiden liikenneväylien lähellä pitoisuudet nousevat selvästi korkeammiksi.

Lohjalla ilmasta mitataan typpidioksidin NO2, hengitettävien hiukkasten PM10 ja pienhiukkasten PM2.5 pitoisuuksia sekä säätä. Pitoisuudet näet alla olevista graafeista. Ilmanlaadusta ja toimenpiteistä vastaa Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö. Tuloksia kuvataan myös indeksillä, joka suhteuttaa epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Ilmanlaadun ollessa huono, eli punainen, terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkille henkilöille. Katso ilmanlaatuindeksit viimeiseltä 12 tunnilta.​