Mittausasemat Uudellamaalla

Uudenmaan ilmanlaatua seurataan jatkuvasti kahdella HSY:n mittausasemalla. Ajantasaista tietoa ilmanlaadusta on saatavissa Lohjalta sekä Porvoosta. 

Uudenmaan ilmanlaatua arvioidaan jatkuvilla ja suuntaa-antavilla mittauksilla, päästökartoituksilla ja bioindikaattoreiden avulla. Jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa tehdään Lohjalla, jonka tulokset kertovat kaupunkien tausta-alueiden ilmanlaadusta. Toinen mittausasema sijaitsee vuoden jaksoissa liikenneympäristössä Kirkkonummella, Porvoossa, Keravalla, Järvenpäässä tai Hyvinkäällä. Lue lisää seurantaohjelmasta.

Suuntaa-antavia passiivikeräyksiä tehdään alueen yhdeksässä kunnassa.  Päästöt arvioidaan vuosittain jokaisessa alueen kunnassa. Arvio ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä julkaistaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna. Lue lisää ilmanlaatu-raporteista: