Tuusula

Tuusulassa seurataan puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun. Vaunukankaan pientaloalueella mitataan vuonna 2020 hiukkasten LDSA-pitoisuuksia jatkuvatoimisesti tuntikeskiarvoina. Lisäksi samassa paikassa mitataan myös puunpoltosta syntyvien syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia näytteistä kuukausikeskiarvoina. Tuloksia voi seurata PAH-yhdisteet -sivulta. Mittaukset sisältyvät Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelmaan 2019-2023.

Hiukkasten LDSA-pitoisuus eli keuhkodeposoituva pinta-ala (lung deposited surface area = LDSA) kuvaa keuhkojen syvimpiin osiin laskeutuvan hiukkasaineksen pinta-alaa. Hiukkasten LDSA-pitoisuuksiin ilmassa vaikuttavat erityisesti liikenteen pakokaasut, puunpolton savut ja ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen. LDSA-pitoisuuden yksikkö on neliömikrometriä kuutiosenttimetrissä ilmaa (µm2/cm3).

Pääkaupunkiseudulla LDSA-vuosikeskiarvot ovat noin 20 µm2/cm3 erittäin vilkasliikenteisissä ympäristöissä, tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla 11–12 µm2/cm3 ja maaseutumaisessa ympäristössä Espoon Luukissa 8 µm2/cm3. LDSA-pitoisuudelle ei ole ohje- tai raja-arvoa.  

Voit seurata hiukkasten LDSA-pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja edellisten viikkojen ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. 

Sensori 1 = Ylästö, pientaloalue Vantaalla
Sensori 2 = Laaksolahti, pientaloalue Espoossa
Sensori 3 = Vaunukangas, pientaloalue Tuusulassa
Pirkkola = pientaloalue Helsingissä
Luukki = maaseutumainen ympäristö Espoossa