Porvoo

HSY seuraa ilmanlaatua Porvoossa vuonna 2020.  Mittausasema sijaitsee Rihkamatorin reunalla vilkasliikenteisellä alueella osoitteessa Mannerheiminkatu 10. Asemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia. Rihkamatorin reunalla on mitattu ilmanlaatua myös vuosina 2016, 2011, 2007 ja 2004.

Mittausasema sijaitsee vilkasliikenteisellä alueella, ja liikenteen päästöillä on suurin vaikutus tuloksiin. Keväällä ilmassa on runsaasti hengitettäviä hiukkasia (PM10), jotka ovat peräisin katujen pölyämisestä. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3.

Typenoksidien ja hiukkasten pitoisuudet edellisen vuorokauden ja viikon aikana on esitetty alla. Tulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).

Tuloksia kuvataan myös ilmanlaatuindeksillä, joka suhteuttaa epäpuhtaudet niiden terveysvaikutuksiin. Ilmanlaadun ollessa huono, eli punainen, terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkillä henkilöillä. Katso ilmanlaatuindeksi tunneittain asukassivuilta.