Hengitettävät hiukkaset

Hengitettävät hiukkaset ovat pääosin katupölyä. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset (halkaisijaltaan alle 10 µm) eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Niistä käytetään lyhennettä PM10. 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 50 µg/m3. Jos tämä raja-arvotaso ylittyy 36 kertaa vuodessa/asema, raja-arvo ylittyy. Raja-arvo on ylittynyt viimeksi vuonna 2006 Helsingissä. Raja-arvotason ylitykset on koottu listaan.

Voit seurata hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).