Musta hiili

Ilman mustalla hiilellä (BC) tarkoitetaan voimakkaasti valoa sitovia hiukkasia, joissa on runsaasti epäorgaanista hiiltä. Musta hiili on peräisin epätäydellisestä palamisesta. Päästölähteitä pääkaupunkiseudulla ovat dieselajoneuvot, puunpoltto, laivaliikenne ja kaukokulkeuma. Musta hiili on pienhiukkasten (PM2,5) kokoluokkaa.

HSY on mitannut mustan hiilen pitoisuuksia vuodesta 2009 alkaen. Vuosipitoisuudet ovat keskimäärin 0,7 μg/m3 (Kallio) ja korkeimmillaan 2,6 μg/m3 (mitattu Töölöntullissa vuonna 2010). Etelä-Suomen puhtailla tausta-alueilla vuosikeskiarvo on noin 0,2−0,5 μg/m3. Mustalle hiilelle ei ole ohje- tai raja-arvoa. 

Voit seurata mustan hiilen pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).