PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. EU:n PAH-yhdisteille asettama tavoitearvo voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla Kalliossa ja Mäkelänkadulla sekä pientaloalueilla Vartiokylässä, Pirkkolassa, ja Ylästössä. Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitataan pientaloalueella Tuusulassa.

Voit seurata PAH-yhdisteiden kuukausipitoisuuksia oheisesta kuvasta. Tulokset päivitetään kolmen kuukauden välein. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 ng/m3.  Yksikkö on nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).

BaPtammi-helmi2020.jpg

 Kuva 1. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2020. Kuva päivitetään kolmen
kuukauden välein.


Bentso(a)pyreeni pitoisuudet vuonna 2019


 Kuva 2. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2019. Kallion vuosikeskiarvo on Mäkelänkadun vuosikeskiarvon luokkaa.


Bentso(a)pyreeni pitoisuudet vuonna 2018

PAH_tammi_huhti_2017.png
Kuva 3. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla vuonna 2018. Kallion vuosikeskiarvo on Mäkelänkadun vuosikeskiarvon luokkaa ja Vartiokylän vuosikeskiarvo suurin piirtein sama kuin Vihdissä mitattu.