Rikkidioksidi

Ulkoilman rikkidioksidi on peräisin energiantuotannosta ja laivojen päästöistä. Pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla nykyään alhaisia eivätkä ylitä raja-arvoja. Rikkidioksidista käytetään lyhennettä SO2.

Ilmanlaatu on huono, kun tuntiarvo ylittää 250 µg/m3. Rikkidioksidin raja-arvo on tunnille 350 µg/m3 ja vuorokaudelle 125 µg/m3. Väestöä on varoitettava terveyshaitoista, jos varoituskynnys (500 µg/m3) ylittyy kolmen tunnin ajan. Pääkaupunkiseudulla näin korkeat pitoisuudet ovat hyvin epätodennäköisiä.

Voit seurata rikkidioksidin pitoisuuksia tunneittain. Kuvassa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).