Sää

Ilmansaasteiden pitoisuuksien lisäksi HSY mittaa myös säätekijöitä. Mitattavia muuttujia ovat ulkoilman lämpötila, tuulen nopeus ja suunta sekä ilman suhteellinen kosteus.

Mittauspisteet ovat Pasilassa ja Ämmässuolla. Pasilan mittauspiste on osoitteessa Asemamiehenkatu 4, jossa mittauskorkeus on 53 m maanpinnasta ja 78 m merenpinnasta. Ämmässuon mittauspiste on Espoossa HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen alueella.

Tuulen nopeudesta riippuu kuinka hyvin ilmansaasteet laimenevat ympäröivään ilmaan. Kun tuuli on heikkoa, saasteet laimenevat heikosti. Tuulen suunta kertoo mistä tuuli puhaltaa ja minne se kuljettaa päästöt. Suunta kertoo esimerkiksi mille puolelle väylää liikenteen päästöt parhaillaan kulkeutuvat.  Kuvassa tuulensuunnan asteikkona ovat asteet, jotka kertovat mistä tuulee: luku 270 = länsi, 225 = lounas, 180 = etelä ja 90 = itä. 

HSY mittaa myös ilmankosteutta. Ilman hiukkaspitoisuudet kohoavat keväisin, kun kirkas auringonpaiste sulattaa pientareet ja kuivattaa tienpinnat. Talven kuluessa teille ja pientareille varastoitunut hienojakoinen aines pöllyää ilmaan tienpintojen ollessa kuivia ja alhaisessa ilmankosteudessa (noin < 70%).