Typpidioksidi

Kaupunki-ilmassa oleva typpidioksidi on lähtöisin liikenteen pakokaasuista. Typpidioksidista käytetään lyhennettä NO2.

Pitoisuudet ovat korkeita, kun tuntiarvo ylittää 150 µg/m3. Raja-arvo tuntipitoisuudelle on 200 µg/m3 ja varoituskynnys 400 µg/m3. Ne ylittyvät pääkaupunkiseudulla hyvin harvoin, ja tällöin tilanteeseen puututaan varautumissuunnitelman keinoin. Vuositasolla pitoisuudet ovat korkeita ja raja-arvo 40 µg/m3 ylittyy Helsingin keskustassa ja suurten väylien varsilla.

Voit seurata typpidioksidin pitoisuuksia tunneittain. Kuvassa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).