Typpimonoksidi

Typpimonoksidia päätyy kaupunki-ilmaan liikenteen päästöistä. Typpimonoksidilla ei ole terveysvaikutuksia eikä sille ole raja- tai ohjearvoja, mutta siitä muodostuu ilmassa haitallista typpidioksidia. Typpimonoksidin määrä kertoo liikenteen vaikutuksista mittauspisteessä. Typpimonoksidista käytetään lyhennettä NO.

Voit seurata typpimonoksidin pitoisuuksia tunneittain. Kuvassa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).