Mittaustulokset

Ilmasta mitataan kaasumaisten ja erikokoisten hiukkasten saasteiden pitoisuuksia sekä säätekijöitä. Ilmanlaatutilannetta voit seurata tunneittain vasemmalla olevista linkeistä.

Reaaliaikainen ilmanlaatutieto löytyy myös HSY:n karttapalvelusta kartta.hsy.fi (Ilmanlaatu nyt -taso). Mittaustulokset päivittyvät tunneittain.

Saasteille käytetään kuvissa lyhenteiltä kuten PM10 tai NO2, joiden selitykset löydät sanastosta.Terveyden kannalta merkittävimpiä kaupunki-ilman epäpuhtauksia ovat pienhiukkaset ja otsoni.