Otsoni

Otsonia on hengitysilmassa runsaasti keväisin ja kesäisin. Pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla korkeimmat taajamien ulkopuolella ja kaukana päästölähteistä. Otsonista käytetään lyhennettä O3.

Pitoisuudet ovat korkeita, kun tuntiarvo ylittää 140 µg/m3. Otsonin pitoisuuksille on tiedotus- ja varoituskynnykset, jolloin terveyshaitoista on tiedotettava väestölle. Kynnykset ovat 180 ja 240 µg/m3 tunnissa. Terveyden kannalta tavoitteena on, että 8 tunnin keskiarvo pysyy alle 120 µg/m3. Tämä taso ylittyy vuosittain.

Voit seurata otsonin pitoisuuksia tunneittain. Kuvassa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3).