Pääväylien pölyt

HSY mittaa sensoreilla hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia pääväylien varrella. Sensorit ovat täydentävä mittausmenetelmä, ja mittaukset eivät ole raja-arvoa valvovia mittauksia. Sensorituloksia hyödynnetään muun muassa pölyntorjuntakasteluiden tarpeen arvioinnissa kevään katupölykaudella. Sensorimittaukset on käynnistetty tutkimusyhteistyönä HAQT-hankkeessa. 

Hengitettävät hiukkaset ovat pääosin katupölyä. Suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset (halkaisijaltaan alle 10 µm) eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Niistä käytetään lyhennettä PM10

Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3. Voit seurata mitattujen hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tunneittain. Alla olevassa kuvassa esitetään mittaustulokset edellisten 24 tunnin ajalta. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3). Muualla pääkaupunkiseudulla olevien mittausasemien  pitoisuudet on esitetty Hengitettävät hiukkaset -sivulla.

Huom. Tulokset ovat raakadataa ja virheitä ei ole poistettu. Kosteus voi vaikuttaa sensorien mittaustuloksiin. Jos pitoisuudet ovat korkeita ja ilman kosteus (kuva alla) yli 95 %, suuret pitoisuudet johtuvat todennäköisesti kosteudesta. Sensorit ovat myös lähempänä ajorataa kuin mittausasemat, minkä vuoksi sensorien hiukkaspitoisuudet ovat ajoittain hyvin korkeita. 

Sensori 1 = Hämeenlinnanväylä Kaivoksela, Vantaa
Sensori 2 = Kehä III Suutarila, Helsinki
Sensori 3 = Kehä I Vallikallio, Espoo
Sensori 4 = Hämeenlinnanväylä Pirkkola, Helsinki