Työmaiden pölyt

Työmaat aiheuttavat usein pölyhaittoja lähiympäristöön. HSY mittaa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia (PM10) työmaiden läheisyydessä kolmessa eri kohteessa päkaupunkiseudulla maaliskuusta lokakuulle. 

Mittauspaikat vuonna 2020:
- Helsinki, Jätkäsaari, Atlantinkatu 5 (Sensori 1)
- Vantaa, Myyrmäenraitti, Purku ja rakennustyömaa, Pyörrekuja 1 (Sensori 2)
- Espoo, Laajalahti, Kehä I ja Raidejokerin työmaa, Kurkijoentie 1 (Sensori 3)


Työmaapölyn suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset (halkaisijaltaan alle 10 µm, PM10) eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.

Voit seurata mitattujen hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tunneittain. Kuvissa ovat viimeisen 24 tunnin ja viikon ajalta tulokset, jotka ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (µg/m3). Muualla pääkaupunkiseudulla olevien mittausasemien  pitoisuudet on esitetty Hengitettävät hiukkaset -sivulla.

Sensori 1 = Jätkäsaari, Helsinki
Sensori 2 = MyyrmäenraittiVantaa
Sensori 3 = Laajalahti, Espoo

HUOM! Mittaustulokset siirtyvät 1.6.2020 uusille sivuillemme, jonne pääset aluksi osoitteella beta.hsy.fi/tyomaapolyt ja juhannuksen jälkeen hsy.fi/tyomaapolyt