Vuoden 2010 siirrettävät mittausasemat

Vuonna 2010 mitattiin ilmanlaatua siirrettävillä mittausasemilla Helsingissä Töölöntullissa, Espoossa Niittymaalla ja Vantaalla Myyrmäessä. Oheisissa taulukoissa on esitetty ilmanlaatumittausten (typpidioksidi) tulokset eri mittausasemilta. Lisää tuloksia näiltä asemilta löytyy ilmanlaadun vuosiraportista vuodelta 2010.​