Vuoden 2011 siirrettävät mittausasemat

Vuonna 2011 mitattiin ilmanlaatua siirrettävillä mittausasemilla Helsingissä Mäkelänkadulla, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Päiväkummussa. Satama-alueiden ilmanlaatua seuraava mittausasema oli Etelärannassa kuten myös vuonna 2010. Sivun alareunan taulukoissa on esitetty ilmanlaatumittausten (typpidioksidi) tulokset eri mittausasemilta.