Vuoden 2012 siirrettävät mittausasemat

Ilmanlaatua mitattiin vuonna 2012 siirrettävillä mittausasemilla Helsingissä Malmilla Kehä I:n läheisyydessä, Espoossa Kattilalaaksossa ja Vantaalla Hakunilassa Lahdenväylän varrella. Helsingin eri satama-alueiden ilmanlaatuvaikutuksia seurataan vuoden jaksoissa eri satamissa, vuonna 2012 Hernesaaressa. Ilmanlaatumittausten tulokset eri mittausasemilta löytyvät vuoden 2012 ilmanlaadun vuosiraportista (kpl 6, typpidioksidi s. 70 - 71). ​