Vuoden 2013 siirrettävät mittausasemat

​​​​Ilmanlaatua seurattiin vuonna 2013 Helsingissä Tapanilan pientaloalueella, Kauniaisten pientaloalueella ja Vantaan Varistossa Kehä III:n pientareella. Helsingin eri satama-alueiden ilmanlaatuvaikutuksia seurataan vuoden jaksoissa eri satamissa, vuonna 2013 Eteläsataman Katajanokan terminaalin lähistöllä. Tarkemmat mittaustulokset ovat luettavissa Ilmanlaadun vuosiraportista .