2014

​​​​HSY mittasi ilmanlaatua vuonna 2014 Helsingissä Hämeentien katukuilussa ja Länsisatamassa, Vantaalla Ruskeasannan pientaloalueella ja Espoossa Kehä II:n laidalla. Lisäksi Hernesaaressa mitattiin rikkidioksidia ja jätevoimalan vaikutusalueella metallipitoisuuksia. Passiivikeräinmittauksilla kartoitettiin typpidioksidipitoisuuksia 34 mittauspisteessä ja rikkidioksidipitoisuuksia satama-alueella kolmessa pisteessä. Tarkemmin mittauksista on Ilmanlaadun vuosiraportista, jonka liitteenä ovat myös mittaustulokset .