2015

​HSY mittasi ilmanlaatua pysyvien mittausten lisäksi vuonna 2015 Helsingissä Töölöntullin katukuilussa, Espoon Lintuvaarassa pientaloalueella sekä Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella ja Vantaan Energian jätevoimalan vaikutusalueella. Lisäksi Hernesaaressa mitattiin rikkidioksidipitoisuuksia satamatoiminnan ja Munkkisaaren huippulämpökeskuksen vaikutusalueella. Tarkemmin näistä erityiskohteiden mittauksista on Ilmanlaadun vuosiraportissa (s. 35-39).