2016

​Vuonna 2016 HSY mittasi ilmanlaatua pysyvien asemien lisäksi pientaloalueilla Helsingin Puistolassa sekä Espoon lintuvaarassa, Hämeenlinnanväylän varrella Vantaalla sekä satama-alueella Vuosaaressa. Lisäksi Hernesaaressa mitattiin rikkidioksidipitoisuuksia satamatoiminnan ja Munkkisaaren huippulämpökeskuksen vaikutusalueella. Tarkemmin näistä erityiskohteiden mittauksista on ilmanlaadun vuosiraportissa (s. 35-38).