Aiemmat siirrettävät mittausasemat

HSY:llä on käytössään neljä mittausasemaa, joilla seurataan ilmanlaatua erityiskohteissa vuoden jaksoissa. Näillä mittausasemilla kartoitetaan kohteita, joiden ilmanlaatu on kiinnostava esimerkiksi kaavoituksen, asukaspalautteen, suurten päästömäärien tai saasteiden heikkojen laimenemisolosuhteiden vuoksi. Sijoituspaikat valitaan yhdessä kuntien ympäristökeskusten kanssa.

Mittausten tulokset on koottu tälle sivustolle ja julkaistu ilmanlaadun vuosiraportissa​. Arvioita on eri vuosien mittauskampanjoista pääkaupunkiseudulla vuodesta 2004 alkaen.

Mittauspaikkojen sijaintia voit katsoa HSY:n karttapalvelusta