Typpidioksidin passiivikeräykset vuonna 2004

Vuonna 2004 typpidioksidin pitoisuuksia mitattiin passiivikeräimillä vain Helsingissä. Kartoituksia tehtiin 23 kohteessa, joissa selvitettiin liikenteen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun vilkasliikenteisten katujen ja teiden ympäristössä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten pitoisuudet laimenevat väylästä etäännyttäessä, millaisia pitoisuudet ovat rakennusten sisäpihoilla tai ylemmissä kerroksissa katutasoon verrattuna. Tulokset on koottu tämän sivun taulukoihin.