Typpidioksidin passiivikeräykset vuonna 2007

Vuonna 2007 täydennettiin tietämystä ilman typpidioksidipitoisuuksista kartoituksilla, joita tehtiin pääkaupunkiseudulla 20 kohteessa. Mittauksia tehtiin tunneleiden suuaukkojen läheisyydessä Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä selvitettiin lisäksi ilmanlaatua Pääskylän päiväkodin pihalla, Kulosaaressa Mustikkamaalle menevän tien reunalla sekä Paasivuorenkadun sisäpihalla. Vantaalla ilmanlaatua kartoitettiin tilannetta uuden Koivukylänväylän läheisyydessä. Espoossa selvitettiin ilmanlaatua Histan alueella ja Kauniaisissa keskustan alueella.