Typpidioksidin passiivikeräykset vuonna 2008

Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin passiivikeräimillä 23 kohteessa vuonna 2008. Helsingissä mitattiin pitoisuuksia niin sanottujen herkkien kohteiden eli koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien läheisyydessä. Lisäksi mittauksia tehtiin niissä katukuiluissa, joissa raja-arvojen on arvioitu ylittyvän. Vantaalla mittauksia tehtiin Tikkurilan alueella ja Espoossa Leppävaarassa.