Typpidioksidin passiivikeräykset 2009

Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin passiivikeräimillä 44 kohteessa vuonna 2009.  Helsingissä ilmanlaatua selvitettiin kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa, eri etäisyyksillä katujen ja väylien lähialueilla sekä satamien vaikutuspiirissä. Espoossa ja Vantaalla typpidioksidipitoisuuksia mitattiin erityisesti eri etäisyyksillä väylistä. Kauniaisissa keräyksiä tehtiin keskustan liikenneympäristössä. ​