Typpidioksidin passiivikeräykset 2011

Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2011 passiivikeräimillä 42 kohteessa.

Helsingissä ilmanlaatua selvitettiin mm. kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa, Kehä I:n lähialueilla sekä satamien vaikutuspiirissä. Keräyksiä tehtiin niissä katukuiluissa, joissa ilmanlaadun raja-arvojen on arvioitu tai aiemmin havaittu ylittyvän. Espoossa typpidioksidipitoisuuksia mitattiin ilmansaasteille herkkien kohteiden eli koulujen ja päiväkotien piha-alueilla, Kauniaisissa tiivistyvällä muutosalueella ja Vantaalla uuden väylän, Valkoisenlähteentien, ympäristössä

Tulokset on koottu kunnittain taulukoihin ja näkyvät myös kartalla. ​