Typpidioksidin passiivikeräykset 2012

Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2012 passiivikeräimillä 47 kohteessa. Mittauksia tehtiin raja-arvoa valvovissa kohteissa sataman vaikutusalueella, lentokentän alueella, tunnelien lähistöllä, eri etäisyyksillä vilkkaasti liikennöidyistä pääväylistä sekä erityiskohteissa Koskelantiellä ja Kauniaisissa. Tulokset on julkaistu vuosiraportissa 2012 ja näkyvät myös paikkatietona kartalla. ​