2014

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2014 passiivikeräimillä 35 kohteessa. Mittauksia tehtiin raja-arvoa valvovissa kohteissa, satamana  lentokentän vaikutusalueella, eri etäisyyksillä ja korkeuksilla vilkasliikenteisistä katukuiluista ja pääväylistä sekä Tikkurilan keskustassa ja Kauniaisissa.

Vuoden 2014 NO2-passiivikeräysten tulokset ja paikkakuvaukset (pdf).​

Tarkastele kaikkia vuoden 2004 jälkeen tehtyjä ilmanlaatumittauksia kartalta.