2017

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2017 passiivikeräimillä 42 kohteessa. Mittauksia tehtiin raja-arvoa valvovissa kohteissa sekä kartoitettiin mahdollisia raja-arvon ylityskohteita. Mittauksia tehtiin myös Kauniaisissa, Vantaalla sekä sataman ja lentokentän vaikutusalueella. 

Passiivikeräinten paikkakuvaukset ja mittaustulokset:
Vuoden 2017 NO2 passiivikeräinten paikkakuvaukset.pdf
Vuoden 2017 NO2 passiivikeräinmittausten vuosikeskiarvot.pdf

Tarkastele kaikkia vuoden 2004 jälkeen tehtyjä ilmanlaatumittauksia kartalta.