2015

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2015 passiivikeräimillä 66 kohteessa. Mittauksia tehtiin raja-arvoa valvovissa kohteissa sekä kartoitettiin mahdollisia raja-arvon ylityskohteita. Mittauksia tehtiin myös Kauniaisissa, Vantaalla sekä sataman ja lentokentän vaikutusalueella.

Vuoden 2015 NO2-passiivikeräysten tulokset ja paikkakuvaukset (pdf).

Tarkastele kaikkia vuoden 2004 jälkeen tehtyjä ilmanlaatumittauksia kartalta.