2016

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2016 passiivikeräimillä 55 kohteessa. Mittauksia tehtiin raja-arvoa valvovissa kohteissa sekä kartoitettiin mahdollisia raja-arvon ylityskohteita. Mittauksia tehtiin myös Kauniaisissa, Vantaalla sekä sataman ja lentokentän vaikutusalueella.

Vuoden 2016 NO2-passiivikeräysten paikkakuvaukset ja tulokset.

Tarkastele kaikkia vuoden 2004 jälkeen tehtyjä ilmanlaatumittauksia kartalta.