2018

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin vuonna 2018 passiivikeräimillä 40 kohteessa. Mittauksia tehtiin Helsingissä raja-arvoa valvovissa kohteissa sekä kartoitettiin mahdollisia raja-arvon ylityskohteita. Mittauksia tehtiin myös Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla sekä sataman ja lentokentän vaikutusalueella. 

Passiivikeräinten paikkakuvaukset ja mittaustulokset:

Tarkastele kaikkia vuoden 2004 jälkeen tehtyjä ilmanlaatumittauksia kartalta.