Passiivikeräykset

HSY mittaa ilmanlaatua myös kevyillä keräimillä. Näitä pieniä passiivikeräimiä on useita kymmeniä eri kohteissa joka vuosi.

HSY mittaa keräimillä liikenneperäistä typpidioksidia. Menetelmä ei ole yhtä tarkka kuin jatkuvatoimiset mittaukset, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Yksi keräysjakso on kuukauden mittainen. Tuloksena saadaan kuukausikeskiarvot ja vuosikeskiarvo.

Passiivikeräimet ovat mitanneet ilman typpidioksidia vuodesta 2004 alkaen yli kolmessasadassa eri paikassa. Ensimmäiset tulokset on raportoitu YTV:n monistesarjassa tai ilmanlaadun vuosiraporteissa. Tulokset on koottu näille HSY:n sivuille vuosittain ja ne löytyy myös HSY:n avoimesta datasta sekä karttapalvelusta kartta.hsy.fi