Katupöly

​Talven aikana​ kaduille kertyy monista eri lähteistä hiukkasmassaa, joka pölyää keväällä katujen kuivuttua sekä liikenteen että tuulen vaikutuksesta. Kadut pölyävät eniten vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla. Tällöin hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudet saattavat kohota yli kymmenkertaisiksi keskimääräiseen tasoon verrattuna. Katupölykauden ajoittuminen ja voimakkuus vaihtelevat vuodesta toiseen sääolojen mukaan.

 
Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksiin vuodenajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta, sillä vain pieni osa katupölystä kuuluu pienhiukkasten kokoluokkaan. Pienhiukkasten merkittävimmät lähteet pääkaupunkiseudulla ovat kaukokulkeuma, autojen pakokaasut ja puun poltto ​tulisijoissa. ​


 

​​Pölyämistä voi hillitä

HSY mittaa lähes kaikilla mittausasemillaan hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia, jotka kertovat maalis-toukokuussa enimmäkseen katupölyn määrästä ilmassa. Sekä HSY, kaupunkien ympäristökeskukset että katujen kunnossapito seuraavat pitoisuuksia ja ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan hillitsemään pölyämistä.

 
Normaalilla katujen kevätsiivouksella pyritään poistamaan katupöly tienpinnoilta, mutta se ei aina riitä ja sen vuoksi pölyämistä vähennetään kastelemalla katuja laimealla suolaliuoksella (kalsiumkloridilla) pahimpien pölypäivien aikaan. Katupöly ei ole yksin suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös pienissä kunnissa ja taajamissa.

 

Katupöly muodostuu talvella...

Kaupunki-ilmassa olevista hengitettävistä hiukkasista (PM10) huomattava osa on peräisin autojen renkaiden alla jauhautuneesta asfaltista ja hiekoitushiekasta. Nastarenkaat kuluttavat voimakkaasti asfaltin pintaa. Osa pölystä syntyy siten, että kitka- tai nastarenkaiden ja tien pinnan välissä oleva hiekka kuluttaa asfalttia hiekkapaperin tavoin. Märällä tienpinnalla renkaiden aiheuttama asfaltin kuluminen on moninkertaista kuivaan verrattuna.

 
Jalkakäytäviltä ja kevyenliikenteen väyliltä kulkeutuu hiekoittamattomillekin alueille ja ajoväylille hiekkaa ja tämä lisää pölyn muodostumista. Muita katupölyn lähteitä ovat mm. teiden suolaus, rengas- ja jarrupöly, rakennustyömailta ja luonnonympäristöistä kulkeutuva maa-aines sekä kaduilla jauhautuvat kasvintähteet. Myös pienhiukkasia (PM2,5) laskeutuu kaduille ja sekoittuu katupölyyn.

 

... ja nousee keväällä ilmaan

Talven aikana syntynyt ja kertynyt katupöly nousee ilmaan keväällä, kun katujen pinnat kuivuvat. Liikennevirta ja tuuli nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan kuivalla säällä. Kitka- ja nastarenkaat nostattavat kaduilla olevaa pölyä voimakkaammin ilmaan kuin kesärenkaat. Suurikokoiset ajoneuvot pölyttävät hiukkasia ilmaan paljon enemmän kuin pienet autot. Ilmanlaatu heikkenee erityisen huonoksi keväisin kuivalla ja tyynellä säällä, kun kevätpuhdistus on vielä kesken.

 

Keinoja katupölyn vähentämiseen

​Asukkaat voivat ehkäistä keväistä pölyämistä omalta osaltaan mm. välttämällä tarpeetonta henkilöauton käyttöä, valitsemalla kitkarenkaat talvirenkaiksi,  vaihtamalla kitka- ja nastarenkaat heti sään salliessa kesärenkaisiin ja välttämällä pientareilla ajoa pölyisillä alueilla. Autoilijoiden kannattaa noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään.

 
Pölyämistä voi ehkäistä ennalta myös siten, että käyttää jalkakäytävien talvikunnossapidossa seulottua ja pestyä karkeaa sepeliä, sillä se pölyää keväällä vähemmän kuin hiekka. Aurausta ja lumenpoistoa tehostamalla voi vähentää hiekoituksen tarvetta talven aikana. Omassa taloyhtiössä voi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että talvikunnossapito ja kevätsiivous hoidetaan asianmukaisesti.

 
Omalta pihalta ja jalkakäytävältä kannattaa siivota hiekat pois heti sääolojen salliessa. Hiekka tulee poistaa kosteana ja lopuksi pinnat voi ruiskuttaa puhtaaksi vedellä. Lehtipuhaltimia ei saa käyttää siivoukseen, sillä ne nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan. Hiekoitussepeliä ei tulisi harjata jo puhdistetulle kadulle.

 

Altistumista voi vähentää

​Katupölylle altistumista voi vähentää välttämällä ulkona liikkumista pahimmin pölyävillä alueilla ja vilkkaiden katujen varsilla. Asuntojen ja autojen laadukkaat tuloilmasuodattimet vähentävät tehokkaasti hengitettävän pölyn määrää. Suodattimet tulee huoltaa säännöllisesti. Asuntoja kannattaa tuulettaa harkiten ja autoissa voi laittaa ilmastoinnin sisäkierron päälle pölyisimmillä alueilla. Lisätietoa hiukkasten aiheuttamista terveyshaitoista täältä.

 
Lisää katupölyongelmasta oheisista oppaista:
 Vähemmän katupölyä​ (pdf 1 Mt)​​

Redust-hankkeessa (2011-2014) etsittiin keinoja vähentää katupölyä kunnossapidon toimenpiteillä. Hankkeen yhteydessä tuotetut raportit ja materiaalit ovat saatavilla hankkeen hankesivuilta
Hankesivuilta löytyy mm.: