Liikenne

​​​Pääkaupunkiseudulla hengitysilman laatua heikentävät eniten liikenteen päästöt, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta.

Liikenne vaikuttaa monin tavoin ilman epäpuhtauksien pitoisuuksiin:

  • tuottaa pakokaasuja
  • nostaa ilmaan katupölyä: tienpinnasta, hiekoitusmateriaalista, jarruista, renkaista, nastoista ym. irronnutta ainesta
  • merkittävä kasvihuonekaasujen lähde
  • tuottaa melua.

Autojen pakokaasut sisältävät lukuisan määrän erilaisia kaasumaisessa ja hiukkasmaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia:

  • Kaasumaisia epäpuhtauksia ovat mm. typpidioksidi (NO2), typpimonoksidi (NO), hiilimonoksidi (CO) eli häkä ja erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kuten bentseeni.
  • Pakokaasun pienhiukkaset (tästä oikolinkki pienhiukkasiin) (PM2,5) koostuvat puolestaan pääasiassa mustasta hiilestä (BC) ja monista orgaanisia yhdisteistä kuten polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH).
  • Lisäksi pakokaasun hiukkasissa on hieman erilaisia metalliyhdisteitä.

Pakokaasujen hiukkaspäästöt ovat pääosin peräisin dieselautoista.