Herkät kohteet

 ​Osa meistä on ilmansaasteiden vaikutuksille muita herkempiä. Osalle väestöstä koituu sairautensa tai ikänsä puolesta keskimääräistä enemmän terveyshaittaa ilmansaasteista. Herkimpiä ilmansaasteiden terveyshaitoille ovat pienet lapset ja ikääntyvät sekä hengitys- ja sydänsairaat. Näille herkille ryhmille aiheutuvia terveyshaittoja voidaan vähentää suunnittelussa etenkin toimintojen sijainnilla.

Herkät kohteet ovat esimerkiksi päiväkoteja tai muita ilmansaasteiden vaikutuksille erityisen herkkien kohteiden toimintoja. kuten leikkipuistot, alakoulut, ikääntyvien asuminen ja palvelut sekä sairaalat.

Ilmansaasteille herkkiä ryhmiä:      

 • sepelvaltimotautia sairastavat              
 • sydämen vajaatoiminnasta kärsivät           
 • astmaatikot                                                 
 • keuhkoahtaumatautia sairastavat               
 • lapset
 • iäkkäät

Herkkiä kohteita:

• päiväkodit ja leikkikentät
​• asukaspuistot
• koulut (peruskoulut)
• iäkkäiden palvelutalot
• sairaalat

Esimerkiksi kroonisesti sairailla pienempikin lisäys hiukkaspitoisuudessa voi johtaa vakavaan sairauden pahenemiseen, kun taas lasten vielä kehittyvälle hengityselimistölle aiheutuvat vauriot voivat vaikuttaa vielä aikuisiällä.

Uusimpien tutkimusten perusteella myös sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat saattavat olla herkempiä ilmansaasteiden vaikutuksille. Tämä voi johtua esimerkiksi vähemmän antioksidantteja sisältävästä ravinnosta tai puutteellisesta kroonisten sairauksien lääkityksestä. Euroopassakin on herätty siihen, että suunnittelussa pitäisi välttää ilmansaastealtistumisen kasaantumista nimenomaan elintasoltaan matalammille asuinalueille.