Keinoja ilmanlaadun parantamiseksi

Liikenteen päästöjen kuormittamilla alueilla altistumista voi vähentää suunnittelun keinoin. Näitä on koottu HSY:n keinovalikoimassa altistumisen vähentämiseksi.

Korttelirakenteen ja rakennusten suunnittelussa voidaan vähentää tehokkaasti altistumista suunnittelun keinoin. Kohteen tuulettuvuus, korttelirakenne ja liikenteen päästötaso vaikuttavat siihen kuinka suurille pitoisuuksille ihmiset altistuvat.

Suuren altistumisen alueilla tulisi käyttää tehokkaita suojauskeinoja. Myös hankkeen toteuttamismahdollisuuksia tulisi arvioida yhteistyössä kunnan ympäristöviranomaisten kanssa sekä pyrkiä liikenteen päästöjen vähentämiseen.
Kuvateksti: Ilmansaasteille altistuminen liikenneympäristöissä ja vähennyskeinojen tarve. Lue lisää Ilmanlaatuvyöhykkeistä.

HSY on yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnittelijoiden ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa koonnut keinoja, joilla voidaan vähentää ilmansaasteille altistumista. Keinoja altistumisen vähentämiseen maankäytön suunnittelussa:
Liikenteen ilmanlaatuvyöhykkeet
Rakennusten sijoittelu ja asuntojen ja oleskelualueiden suojaus tontilla
Korttelirakenne ja rakennusten sijoittelu
Rakentamista ohjaavat kaavamääräykset
Rakennuksen ilmanvaihto
Lähivirkistys-, leikki- ja ulkoilualueet 
Raskasta liikennettä aiheuttavat toiminnot ja tavaraliikenteen optimointi
Kunnossapidon tehostaminen
Ajonopeuksien alentaminen
Ympäristövyöhykkeet
Kävelyn ja pyöräilyn sekä liikkumisympäristöjen kehittäminen
Tulisijat ja savuhormit

Lähde: Malli ilmanlaadun huomioonottamiseksi suunnittelussa. HSY 2014. (pdf, 1.2 Mt)