CIRCuIT

Kesän 2019 aikana käynnistyi pääkaupunkiseudulla Circular Construction In Regenerative Cities (CIRCuIT) -hanke. Nelivuotinen hanke yhdistää 30 toimijaa pääkaupunkiseudulta, Kööpenhaminasta, Hampurista ja Lontoosta rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi. Hanke saa rahoitusta EU:n Horisontti 2020-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joiden avulla kaupungit voivat ottaa käyttöön rakentamisen kiertotalouden ratkaisuja kaupunkisuunnittelussa ja pyrkiä sisällyttämään ne osaksi nykyistä toimintaansa.  Hankkeessa havainnollistetaan esimerkein, kuinka rakentamisen kiertotalouden ratkaisut voidaan tuoda teoriasta käytäntöön. 

Innovatiivisia rakentamisen kiertotalouden ratkaisuja

Siirtymistä kohti toimivaa kiertotaloutta pilotoidaan kolmen erilaisen innovatiivisen ratkaisun avulla: 

  1. "urban mining" ja käänteiset kierrot, jossa  edistetään purettavien rakennusten materiaalien kiertotalousmahdollisuuksia ja kokeillaan purkumateriaalien hyödyntämistä uusissa rakennuskohteissa
  2. elinkaarien pidentäminen rakennuksia muuntamalla ja kunnostamalla, jossa edelleen käyttökelpoisia rakennuksia muunnetaan uusiin käyttötarkoituksiin ja lisätään niiden arvoa uudistamalla samalla kun materiaalit pysyvät pidempään käytössä ja
  3. uudisrakennusten suunnittelu purettaviksi ja uudelleenhyödynnettäviksi ja joustava rakentaminen, jossa luodaan joustavia kiertotalouden mukaisia rakentamisen ratkaisuja uudiskohteissa niin, että rakennukset ovat helposti purettavissa ja osat uudelleenkäytettävissä.

Kaikki ratkaisujen kokeilut toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta samalla voidaan kartoittaa mahdollisia haasteita kiertotalouden toteuttamiselle ja luoda seutukohtaiset rakentamisen kiertotalouden tiekartat. Kaupunkien käyttöön luodaan "Circularity Hub" - rakentamisen kiertotalouden alusta tukemaan kiertotalouden ratkaisujen käyttöä rakentamisessa sekä CIRCuIT Academy - tiedon jakamisen verkosto.

Tavoitteena on, että pilottien kautta siirrytään kohti toimivaa rakentamisen kiertotaloutta ja aidosti uudistuvaa kaupunkiseutua. Piloteilla pyritään luomaan rakennetun ympäristön suljettu materiaalien ja resurssien kierto. Toimiviksi todetuista piloteista pyritään tekemään pysyviä ratkaisuja, joiden avulla kaupungit voivat lisätä uudistumiskapasiteettiaan ja siirtyä kohti kiertotaloutta. Tarkoituksena on kehittää kaupunkien uudistumiskapasiteettia, sekä vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja luoda kustannussäästöjä. Samalla luodaan indikaattorit vaikutusten mittaamiselle.

Suomesta hankkeessa ovat HSY:n lisäksi mukana Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Lisätietoja: 

Henna Teerihalme, HSY [etunimi.sukunimi@hsy.fi] 

Tiina Haaspuro, HSY [etunimi.sukunimi@hsy.fi] 


CIRCuIT-hankkeen yhteiset sivut


EU logo1.png

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821201