FinSolar

Markkinoiden kasvattaminen aurinkoenergialiiketoiminnalle

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu aloitti 1.9.2014 FinSolar-hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita. Hankkeessa edistetään alan yritysten kotimarkkinoita, kasvua ja vientiä.

Hankkeessa on mukana yli 50 yritys-, kunta- ja organisaatiokumppania. Siinä luodaan yhteiskehittelynä asiantuntijoiden, suomalaisyritysten sekä julkisten toimijoiden kesken uusia yhteistyö-, hankinta- ja rahoitusmalleja konkreettisiin investointikohteisiin. Ideoita haetaan parhaista kansainvälisistä malleista. Lisäksi projektissa tunnistetaan markkinoiden kasvua hidastavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä.

HSY on mukana hankkeessa omalla työpanoksellaan ja mukana yhteistyöverkostossa jakamassa tietoa. Kesällä alkaa Ämmässuolla pilottiprojekti, jossa tutkitaan aurinkoenergian lisäämisen teknisiä, taloudellisia ja liiketoiminnallisia edellytyksiä.

Aurinkolämmöstä on tullut Suomessa kilpailukykyinen energiantuotantomuoto

Kannattavuus- ja hintaselvityksen mukaan aurinkolämpöjärjestelmien hinnat ovat laskeneet Suomessa, ja aurinkolämpökeräinten keskimääräinen tehokkuus on parantunut. Selvityksen tavoitteena oli päivittää aurinkolämmön vanhentuneita kustannus- ja laskentaoletuksia sekä auttaa viranomaisia ja konsultteja päivittämään aurinkolämpöön liittyvät tiedot ajan tasalle.

Osana projektia tehty selvitys osoittaakin, että aurinkolämpö on nykyisin Suomessa kannattava energiantuotantomuoto, kun sillä korvataan öljylämmitystä tai vesikiertoista sähkölämmitystä. Erityisen kannattavia ovat yritysten ja kuntien aurinkolämpöinvestoinnit, sillä niistä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, ja hankintaan voi saada investointitukea. Kotitaloudet ja asunto-osakeyhtiöt maksavat investoinnista arvonlisäveron, mutta voivat saada asennuksesta kotitalousvähennystä.

Aurinkolämpö voi olla kannattava vaihtoehto myös joillain kaukolämpöverkon alueilla, riippuen yhtiökohtaisista hinnoista ja mahdollisista kausitariffeista. Aurinkolämpö toimii Suomen olosuhteissa parhaiten osana hybridienergiajärjestelmiä, jotka ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Niissä yhdistetään aurinkolämpöä, maalämpöä, bioenergiaa, öljyä ja/tai kaukolämpöä kohteesta riippuen.  Aurinkolämpöjärjestelmien hankintahinnat vaihtelevat kohteiden ja järjestelmien koon mukaan. Aurinkolämpöjärjestelmän vuosituotto riippuu keräintyypistä, asennettujen aurinkolämpökeräinten sijainnista, suunnasta sekä mitoituksesta.

Kannattavan investoinnin edellytys on, että aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus on optimoitu suhteessa kohteen lämmöntarpeeseen. Tärkeää on myös, että asennettavilla aurinkolämpökeräimillä on hyvä hyötysuhde ja että ne on sijoitettu auringonvalon saannin kannalta hyvään paikkaan. 

Aurinkolämpöjärjestelmien hinnat ja kannattavuus Suomessa -selvitys

Lisätietoja: www.finsolar.net