RAINMAN

SEFR-CBC-programme-banner_1500x300px_Finnish.jpg

RAINMAN - Towards higher adaptive capacity in urban water management

Ilmastonmuutos lisää sateita ja läpäisemätön pinta-ala kaupungeissa kasvaa. Tämä voi lisätä viemäreiden ylikuormitusta ja kaupunkitulvia. Käsittelemätön tulvavesi voi saastuttaa pinta- ja pohjavesiä.  RAINMAN-hankkeessa vähennetään hulevesistä aiheuttavaa jätevesijärjestelmien ylikuormitusta ja kaupunkitulvia sekä suojellaan vesivaroja.  Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ratkaisuja päämääränä turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila ilmastonmuutoksen vaikutusten huolimatta.

HSY tuottaa hankkeessa tietoa hulevesitiedon hallintamallista, viherrakenteen merkityksestä hulevesien hallinnassa erilaisissa kaupunkiympäristöissä ja viherkertoimen käytöstä. Lisäksi HSY osallistuu tiedonvaihtoon ja koulutustilaisuuksiin hankekumppanien kanssa. 

Kolmevuotisen hankkeen koordinaattorina toimii Geologian tutkimuskeskus GTK, kumppaneita HSY:n lisäksi ovat Lahden ja Mikkelin kaupungit sekä kolme Pietarissa toimivaa tutkimuslaitosta.  

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivut

Hankkeen projektipäällikkö HSY:ssä
Maaria Parry, maaria.parry(at)hsy.fi