CircHubs


CircHubs-hankkeessa (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouden ympärille. Hankkeessa tunnistetaan Suomen eri kiertotalouskeskuksiin soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja pilotoidaan paikallisesti erilaisia toiminta- ja ratkaisumalleja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouden edistämisen tueksi. Hanke luo tietoa vaihtavan verkoston kiertotalouskeskusten välille. Pääkohderyhmiä ovat yritykset ja kaupungit.  

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hankkeen tavoitteena on syventää kuutoskaupunkien yhteistyötä ja yhdistää osaamista kiertotalouden saralla. 

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: www.circhubs.fi

Lisää tietoa HSY:n vastuualueista hankkeessa: www.hsy.fi/asiantuntijalle/jatehuolto/tutkimusjakehitys/circhubs